הצוות שלנו

ניצן להט

CEO

הוביל את תחום החדשנות בקבוצת הבריאות "נובולוג". בתפקידיו הקודמים כיהן כסמנכ"ל טכנולוגיות והוביל פרויקטים משמעותיים בתחום הבריאות. לניצן היכרות עמוקה וידע נרחב במערכת

צוות יועצים

ד"ר יצחק ברלוביץ

Advisory board

יצחק כיהן כמשנה למנכ"ל משרד הבריאות. כיהן כחבר מועצת הבריאות לקידום ובטחון. בנוסף לכף, כיהן כמנהל המרכז הרפואי "וולפסון".

פרופ' אבי פורת

Advisory board

אבי כיהן כראש חטיבת הבריאות בקופות חולים "מכבי". כיהן כמנהל המחלקה למדיניות רפואית בקופות חולים "כללית". מקים החברה הישראלית לאיכות ברפואה.